Zebrania szkolne

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024 godz. 17:00

14 września 2023r. Zebranie z rodzicami
9 listopada 2023 r. Zebranie z rodzicami
14 grudnia 2023 r. Zebranie z rodzicami ( informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną i
przewidywanych ocenach na I półrocze)
25 stycznia 2024 r. Zebranie z rodzicami
21 marca 2024r. Zebranie z rodzicami
21 maja 2024 r. Zebranie z rodzicami