Wymagania edukacyjne

Klasy I – III

Klasa 1 – Wymagania ogólneWymagania z religii-Wymqania z j. angielskiego

Klasa 2 – Wymagania ogólneWymagania z religiiWymagania z j. angielskiego

Klasa 3 – Wymagania ogólneWymagania z religii-Wymagania z j. angielskiego

Klasy IV – VIII

 
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Klasa VII
Klasa VIII
język polski
język angielski
język niemiecki
matematyka
biologia
chemia
informatyka
wos
geografia
plastyka
przyroda
fizyka
technika
historia
religia