Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

05 9297 0005 0202 7179 2004 0001

Przewodnicząca Pani Joanna Kowalczyk
Zastępca przewodniczącego Pani  Katarzyna Jaroń
Sekretarz Pani Jolanta Smolarek
Skarbnik Pani Marzena Gnat
Komisja rewizyjna Pani Marzena Kryńska
  Pani Karolina Guranowska