kalendarz roku

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego

w Nowym Dworze