Godziny przywozów i odwozów

I KURS – (przewóz do szkoły) ODWOZY po 5 godzinach lekcyjnych 

ODWOZY po 7 godzinach lekcyjnych 

 

ODWOZY po 8 godzinach lekcyjnych 

 

Godz. Miejscowość Godz. Miejscowość Godz. Miejscowość Godz. Miejscowość
6.45 Nowy Kawęczyn –krzyżówka 12.30 Nowy Dwór – szkoła 14.20 Nowy Dwór – szkoła 15.15 Nowy Dwór – szkoła
6.49 Kawęczyn B 12.38 Raducz 14.28 Raducz 15.23 Raducz
6.50 Marianów 12.43 Dzwonkowice 14.33 Dzwonkowice 15.28 Dzwonkowice
6.55 Zglinna Duża 12.46 Esterka 14.36 Esterka 15.31 Esterka
7.01 Zglinna Mała 12.52 Doleck 14.42 Doleck 15.37 Doleck
7.05 Kwasowiec 12.57 Stara Rawa 14.47 Stara Rawa 15.42 Stara Rawa
7.07 Marianów 13.12 Kolonia Starorawska 14.52 Kolonia Starorawska 15.47 Kolonia Starorawska
7.09 Dukaczew 13.14 Kaczorów 14.54 Kaczorów 15.49 Kaczorów
7.11 N. Dwór Parcelalas 13.17 N. Dwór ParcelaZasowska 14.57 N. Dwór ParcelaZasowska 15.52 N. Dwór ParcelaZasowska
7.13 N. Dwór ParcelaKopańska 13.18 N. Dwór ParcelaKopańska 14.58 N. Dwór ParcelaKopańska 15.53 N. Dwór ParcelaKopańska
7.15 N. Dwór ParcelaZasowska 13.20 N. Dwór Parcelalas 15.00 N. Dwór Parcelalas 15.55 N. Dwór Parcelalas
7.20 Nowy Dwór szkoła 13.22 Dukaczew 15.02 Dukaczew 15.57 Dukaczew
7.27 Kaczorów 13.24 Marianów 15.04 Marianów 15.59 Marianów
7.30 Kolonia Starorawska 13.25 Kwasowiec 15.05 Kwasowiec 16.00 Kwasowiec
7.32 Stara Rawa 13.30 Zglinna Duża 15.10 Zglinna Duża 16.05 Zglinna Duża
7.37 Doleck 13.35 Zglinna Mała 15.15 Zglinna Mała 16.10 Zglinna Mała
7.42 Esterka 13.41 Marianów 15.21 Marianów 16.16 Marianów
7.44 Dzwonkowice 13.42 Kawęczyn B 15.22 Kawęczyn B 16.17 Kawęczyn B
7.47 Raducz 13.52 Nowy Kawęczyn –krzyżówka 15.32 Nowy Kawęczyn –krzyżówka 16.27 Nowy Kawęczyn –krzyżówka
7.50 Nowy Dwór szkoła