EKOPRACOWNIA

EKOPRACOWNIA

REALIZACJA   KONKURSU OGŁOSZONEGO PRZEZ  WFOŚiGW  „NASZE   EKOLOGICZNE   PRACOWNIE”  W PUBLICZNEJ  SZKOLE PODSTAWOWEJ   IM.  JANA ANTONIEGO GRABOWSKIEGO W NOWYM DWORZE

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze  została tegorocznym  laureatem konkursu  z dziedziny Edukacji Ekologicznej „ Nasze Ekologiczne pracownie”, który pozwolił na realizację marzeń o utworzeniu pracowni  w celu poprawy warunków nauczania nauk przyrodniczo-matematycznych.

Wniosek o dofinansowanie naszej pracowni  został zarejestrowany pod Nr N2204289W.

Ekopracownia   powstała  dzięki   dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Projekt swoim zakresem obejmował utworzenie ekopracowni poprzez zakup:
– pomocy dydaktycznych,
– sprzętu multimedialnego 
– wyposażenia pracowni (ławki, krzesła, szafki, fototapeta),

– roślin doniczkowych.

Ogólny koszt utworzenia ekopracowni wyniósł  63200 zł, z czego 60000 zł  stanowiło dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi, zaś pozostała kwota tj. 3200 zł  to wsparcie Gminy Nowy Kawęczyn .

Z wkładu własnego w okresie wakacyjnym został wykonany remont pomieszczenia przeznaczonego na pracownię. Pracownia została pomalowana. Na podłodze położona została nowa wykładzina,  a okna zostały wyposażone w rolety. Wymienione zostało oświetlenie –   założono lampy  energooszczędne. Naszym marzeniem było stworzyć pracownię na miarę XXI wieku, wyposażoną w nowoczesny sprzęt i różnorodne środki dydaktyczne, aby proces lekcyjny był ciekawszy i zwiększyła się aktywność uczniów stanowiąca niezbędny warunek gwarantujący pełne poznanie wiedzy, zrozumienie i przyswojenie jej oraz umiejętne wykorzystanie w życiu codziennym.

Nowoczesna ekopracownia wyposażona w nowe meble, sprzęt multimedialny,  komputerowy oraz w różnorodne pomoce dydaktyczne umożliwi uczniom w małej wiejskiej szkole lepsze zrozumienie świata przyrody, biologii, geografii, fizyki czy tez chemii, a także pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych. Przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne i uaktywni młodzież do podejmowania działań proekologicznych oraz pozwoli na organizację ciekawych zajęć w grupach.

Rozmieszczenie, wysokość i zróżnicowanie wielkości stolików daje możliwość różnorodnych kombinacji zespołowej pracy uczniów. Pracownia ma charakter laboratoryjno-ekologiczny. Uczniowie pracować w niej będą metodą projektów, badań i doświadczeń nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale również na zajęciach z koła biologicznego  i chemicznego. Pracownia została wyposażona w 22 jednoosobowe ławki a do nich dobrano 22 krzesełka uczniowskie o różnych wysokościach, by docelowo  łączyć  je w wygodne grupy blatów roboczych. W sali zostało również zamontowane nowe biurko, którym jest  mobilny stół demonstracyjny. Rozwiązanie takie urozmaici prowadzone zajęcia. Nauczyciel z każdego miejsca w klasie będzie mógł przeprowadzać doświadczenia i prezentować je uczniom. Na nim znajduje się również  komputer połączony z monitorem interaktywnym. Tuż obok  mobilnego stołu demonstracyjnego umieszczono niską szafkę , która posłuży do przechowywania pomocy dydaktycznych, książek i atlasów przez nauczyciela. Naprzeciwko ławek zamontowaliśmy monitor interaktywny. Obok ekranu umieściliśmy nową suchościeralną tablicę. Przy wejściu została umieszczona mobilna umywalka, która jest niezbędna do przeprowadzania doświadczeń. W klasie  znajdują się  kosze na segregację śmieci. Nad nimi umieszczona została fototapeta przedstawiającą naszą perłę krajobrazową – rzekę Rawkę. Stojak na mapy umieszony został pomiędzy oknami.  Na tylnej ścianie klasy, jako element dydaktyczny, umożliwiający poznanie planet Układu Słonecznego, umieszczono fototapetę  przedstawiającą planety.

W rogu pracowni, na tle fototapety, przy oknie, wygospodarowano miejsce na urządzenie dydaktycznego żywego ogródka kwiatowego. Nowe kwiaty doniczkowe podniosły walory estetyczne samej pracowni, jak i pozwoliły uczniom na poznanie i obserwację rozwoju roślin przez cały rok.

Tworząc listę i kosztorys planowanych pomocy dydaktycznych, nauczyciele stworzyli ramowy plan działań i zajęć, które będą odbywać się w naszej pracowni laboratoryjno-ekologicznej.  Zakupiony dzięki wsparciu WFOŚiGW w Łodzi sprzęt i pomoce dydaktyczne znacząco wzbogaciły szkolne zasoby edukacyjne. Pojawiły się mikroskopy, zestaw do budowy modeli cząstek chemicznych, pojazd solarny, zestawy do oznaczania twardości ogólnej i węglanowej wody, szkiełek podstawowych i nakrywkowych, model DNA, mózg w 9 częściach oraz gotowe zestawy preparatów. Ponadto zakupiono kamerkę mikroskopową,

Nie zabrakło również pomocy dydaktycznych służących obserwacji i związanych z nauką geografii: model wulkanu czy pofałdowania terenu i jego zmian geomorfologicznych, model poziomic i warstwic, podręczny zestaw do badania wody, gleby i powietrza, a także zestaw skał i minerałów.  Uzupełnieniem zakupów związanych z pomocami dydaktycznymi są globusy: indukcyjny i konturowy. Zakupiono także wagę szalkową z odważnikami, okulary ochronne, metalowy chwytak do probówek  i palnik spirytusowy.

Na liście  zakupów znalazły się również pomoce do nauczania takich przedmiotów jak chemia i fizyka: modele ropy i jej pochodnych, metalu i jego stopów, kulki Newtona, zestaw do prezentacji Prawa Archimedesa, dysk Newtona oraz zestaw do budowy modeli cząstek chemicznych, magnesy, dynamometry, pałeczki elektrostatyczne, a także  zestaw do prezentacji pola magnetycznego i  prosty silnik prądu stałego.

Utworzenie nowoczesnej Eko – pracowni pozwoli naszym uczniom na głębsze i pełniejsze poznawanie tajemnic przyrody i otaczającego nas świata. Zakupiony sprzęt multimedialny pozwala na prowadzenie zajęć w dynamicznym tempie, poszerza horyzonty poznawcze uczniów, uczy właściwego i selektywnego  wykorzystania internetowych źródeł informacji.

 Mamy nadzieję, że tak wyposażona pracownia będzie sprzyjać samodzielnemu i kreatywnemu rozwojowi uczniów i nauczycieli.

ASPEKT SPOŁECZNY PLANOWANEGO DO REALIZACJI PROJEKTU

Najważniejszy w realizacji projektu jest aspekt ekologiczny, zwróceniu uwagi na stan środowiska, jego degradację  i nieracjonalne korzystanie z dobrodziejstw   jakie daje nam Ziemia. Należy wszelkimi sposobami prowadzić edukacje ekologiczna wśród uczniów, ale również wśród rodziców, ponieważ wiele zachowań wynosi się z domu. Realizowany projekt będzie skierowany zarówno do uczniów, jak i ich rodzin. Poza efektem ekologicznym, który jest głównym zamierzeniem programu, występuje kilka bardzo ważnych aspektów społecznych. Uczniowie z wiejskiej szkoły, bardzo rzadko wyjeżdżają z rodzinami na wycieczki. Głównym sposobem spędzania przez nie wolnych od nauki dni to pomoc rodzicom w pracach gospodarskich w miejscu zamieszkania. Styl życia większości rodzin z których pochodzą nasi uczniowie  zdecydowanie odbiega od standardów życia ogółu społeczeństwa. Duży procent dzieci w naszej szkole pochodzi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo, a także z orzeczeniami o niepełnosprawności,  korzystających ze świadczeń GOPS.  Poza tym uczniowie będą mieli możliwość poznania innych sposobów spędzania czasu wolnego – koła zainteresowań.  W  przyszłości być możne zaowocuje u uczniów prawidłowymi postawami. Zdobyta wiedza pomoże im stać się cząstką tej pięknej przyrody. Nauczą się ją kochać poprzez poznanie ciekawostek z dziedziny przyrody i ekologii.

Serdecznie dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Gminie Nowy Kawęczyn  za otrzymane wsparcie.   

                                                     Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

    Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze

 

Poniżej przedstawiamy  informacje dotyczące elementów wyposażenia  Ekologicznej pracowni.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA PRACOWNI ( w tym: koszty zakupu, montażu i dostawy).

 1. Stół szkolny 1 – osobowy – 22 sztuk – 5060 zł
 2. Krzesła uczniowskie z regulacja – 22  sztuk – 3850 zł
 3. Mobilny stół demonstracyjny – 1 sztuka – 2000 zł
 4. Krzesło nauczyciela – 1 sztuka – 515 zł
 5. Szafka niska – 3sztuki – 1380 zł
 6. Szafka szkolna – 2 szt. – 1580 zł
 7. Tablica biała suchościeralna – 1 sztuka – 515 zł
 8. Żaluje/rolety – kpt – 5000 zł
 9. Fototapeta – 2 sztuka – 600 zł
 10. Zestaw koszy do segregacji – 1 sztuka – 350 zł
 11. Stojak na mapy – 1 sztuka – 300 zł
 12. Umywalka mobilna – 1 sztuka – 680 zł
 13. Elementy do stworzenia kwietnika klasowego  – 200,00 zł

SUMA: 22030,00zł

ZAKUP ROŚLIN DONICZKOWYCH

 1. Roślina zielona wraz z oznaczeniem i doniczką – 5 szt.

SUMA: 400,00 zł

POMOCE DYDAKTYCZNE SŁUŻĄCE DO REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO:

 1. Zestaw do badania wody + scenariusz – 2 szt.  – 758,00 zł
 2. Zestaw do badania powietrza + scenariusz – 2 szt.  – 1398, 00 zł
 3. Zestaw do badania gleby + scenariusz – 2 szt. – 623,00 zł
 4. Zestaw do oznaczania twardości ogólnej i węglanowej wody – 1 szt.– 159,00 zł
 5. Mikroskop biologiczny MD- 132 R+ – 5 sztuka – 3995,00 zł
 6. Mikroskop MC-132LED – 1 szt. – 400,00 zł
 7. Mikroskop biologiczny ME- 244R – 1 szt. – 1589,00 zł
 8. Mikroskop biologiczny MB-100 – 1 szt. – 1800,00 zł
 9. Kamera mikroskopowa 5 Mpx – 1 szt. – 899,00 zł
 10. Okulary ochronne – 20 szt.– 300,00 zł
 11. Palnik spirytusowy – 4 szt. – 316,00 zł
 12. Metalowy chwytak do probówek – 6 szt. – 120,00 zł
 13. Zestaw narzędzi preparacyjnych w piórniku nr 1 – 4 szt. – 380,00 zł
 14. Model DNA – 1 szt. – 230,00 zł
 15. Mózg 9 części – 1 szt. – 599,00 zł
 16. Szkiełka podstawowe – krawędzie szlifowane- 1 szt. – 11,00 zł
 17. Szkiełka nakrywkowe kwadratowe 24×24 – 1 szt. – 9,00 zł
 18. Struktura molekularna zestaw do budowy modeli cząstek chemicznych –1 szt. –290,00 zł
 19. Ropa i produkty jej przeróbki – 1 szt. – 260,00 zł
 20. Metale i ich stopy – 1 szt. – 260,00 zł
 21. Kulki Newtona – 1 szt. – 89,00 zł
 22. Pałeczka elektrostatyczna szklana – jedwab – 1 szt. – 29,00 zł
 23. Pałeczka elektrostatyczna ebonitowa – wełna- 1 szt. – 29,00 zł
 24. Magnes podkowiasty 10x 5x2cm – 1 szt.- 69,00 zł
 25. Zestaw do prezentacji Prawa Archimedesa – 1 szt. – 99,00 zł
 26. Prosty silnik prądu stałego z trwałymi magnesami – 2 szt. – 170,00 zł
 27. Magnes sztabkowy 170x20x10 mm – zestaw – 1 szt. – 37,00zł
 28. Magnes sztabkowy 115x15x9 mm – zestaw – 1 szt. – 34,00 zł
 29. Pojazd solarny 1 szt. – 250,00 zł
 30. Waga szkolna szalkowa z odważnikami 500gr. – 1 szt. – 199,00 zł
 31. Dysk Newtona – 1 szt. – 99,00 zł
 32. Dynamometr 20N- 1 szt.- 22,00 zł
 33. Dynamometr 50N – 1 szt.- 22,00 zł
 34. Model poziomic i warstwic – 1 szt. – 429,00 zł
 35. Model pofałdowania terenu, jego zmian geomorfologicznych – 1 szt. – 422,00 zł
 36. Model wulkanu – 1 szt.- 249,00 zł
 37. Skały i minerały – zestaw 50 szt. – 1 szt.- 499,00 zł
 38. Globus 25 indukcyjny z instrukcja – 1 szt. – 69,00 zł
 39. Globus 25 konturowy – 1 szt. – 79,00 zł
 40. Chemiczne domina – atom i cząsteczka – 8 szt.- 1192,00zł
 41. Chemiczne domino – węglowodory i pochodne węglowodorów – 9 szt. – 1341,00 zł
 42. Chemiczne memory – kwasy in zasady – 9 szt. – 1701,00 zł.
 43. Pałeczka elektrostatyczna ebonitowa – wełna – 5 szt. – 145,00 zł

 

 

SUMA: 21670,00 zł

SPRZĘT AUDIOWIZUALNY, KOMPUTEROWY, NAGŁAŚNIAJĄCY, TABLICE MULTIMEDIALNE

 1. Laptop Dell T – 1 sztuka – 3900,00 zł
 2. Monitor interaktywny – 1 sztuka – 12 000,00 zł

SUMA: 15900,00zł

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

 1. Malowanie ścian – 3200,00zł

SUMA: 3200,00zł

W roku szkolnym 2022/2023 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Antoniego Grabowskiego  w Nowym Dworze wzięła udział w kolejnej edycji konkursu na dotację z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” – edycja 2022 zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Otrzymaliśmy dotację w wysokości 60 000,00 zł (całkowity koszt zadania

 63 200,00 zł), które wykorzystane zostało na realizację zadania: „Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego  w Nowym Dworze
W ramach zadania nasza szkoła wzbogaciła się o:
– wyposażenie pracowni (stół demonstracyjny mobilny, umywalkę mobilną,
ławki, krzesła, krzesło  obrotowe, szafy, rolety, stojak na mapy
kwietnik stojący, fototapeta, tablica suchościeralna ): 22 030  zł
– sprzęt audiowizualny, komputerowy, nagłaśniający, tablice multimedialne

( monitor interaktywny 65”, laptop z oprogramowaniem): 15 900,00 zł
– pomoce dydaktyczne służące do realizacji programu edukacyjnego: 21670,00 zł
– zakup roślin doniczkowych: 400,00 zł
– wykonane zostały prace remontowe w klasie
Planowany do uzyskania efekt ekologiczny:
– wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u osób biorących udział w zadaniu
www.zainwestujwekologie.pl