Z WIZYTĄ W STRAŻY POŻARNEJ.


Kategorie :

Z WIZYTĄ W STRAŻY POŻARNEJ.

W dniu 23 kwietnia uczniowie z klasy 7 w ramach realizacji doradztwa zawodowego odwiedzili Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Podczas spotkania funkcjonariusze szczegółowo zapoznali młodzież ze specyfiką pracy strażaka oraz zasadami naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy w ciekawy sposób opowiedzieli o swojej pracy, jej pozytywnych stronach oraz         o zagrożeniach związanych z wykonywanym zawodem. Oprowadzili po jednostce jednocześnie pokazując wyposażenie oraz wykorzystywany sprzęt w pracy. Otrzymaliśmy wiele ciekawych informacji na temat zawodu strażaka oraz postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego. Dziękujemy 😉