„ BIEG PO ZDROWIE”


Kategorie :

W II semestrze bieżącego roku szkolnego nasza szkoła przystąpiła do kolejnego programu edukacyjno – zdrowotnego: PROGRAM ANTYTYTONIOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ „ BIEG PO ZDROWIE”. Inicjatorem i autorem tego programu jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Program jest realizowany w klasach V oraz VI. Głównym celem jest przekazanie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie odpowiednich postaw związanych z dbałością o własne zdrowie – zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.

Program ten jest źródłem rzetelnej wiedzy na temat problematyki palenia tytoniu, ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów, czyni to zjawisko mniej pożądanym i mniej akceptowalnym. Atrakcyjna forma programu sprzyja wzmocnieniu poczucia własnej wartości u uczniów, pomaga im w podejmowaniu  właściwych wyborów oraz wyrażaniu własnych opinii i doświadczeń.

W ramach projektu uczniowie wypełnili ankietę wstępną dotyczącą wiedzy o zdrowiu. Zapoznali się z pojęciem asertywnych zachowań. Obejrzeli kilka prezentacji dotyczących statystyk i  skutków palenia oraz składu dymu papierosów. Poznali co to bierne palenie. Przygotowali kilka prac i wykonali gazetkę pt. ,,Paleniu mówię nie!!!”, następnie którą wspólnie przeanalizowali.