UDZIAŁ W XIX TARGACH EDUKACYJNYCH.


Kategorie :

UDZIAŁ W XIX TARGACH EDUKACYJNYCH.

Uczniowie klasy kończącej szkołę mieli okazję zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych w trakcie XIX Targów Kariery „ Szkoła dla ósmoklasisty”, które odbyły się 19 marca 2024 r. w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach. Celem Targów była pomoc tegorocznym absolwentom szkół podstawowych w podjęciu decyzji o wyborze dalszej szkoły oraz promocja szkolnictwa branżowego i średniego w naszym regionie.  Do udziału w tegorocznej imprezie zostało zaproszonych około 20 wystawców  ze szkół ponadpodstawowych ze Skierniewic, powiatu skierniewickiego oraz sąsiednich miast.  Po Targach  część uczniów utwierdziła się w swoich wcześniejszych wyborach, ale niektórzy zupełnie zrewidowali swoje poprzednie decyzje co do dalszego kierunku kształcenia. Życzymy wszystkim naszym uczniom trafnych wyborów edukacyjnych.