PROJEKTY EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE


Kategorie :

PROJEKTY EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

 

W dniach 29 lutego oraz 1 marca uczniowie klasy ósmej zaprezentowali przygotowane projekty edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie. Na zajęcia zaprosili uczniów klasy trzeciej oraz czwartej, którym starali się przybliżyć wiadomości i ciekawostki na różne tematy. Jednym z nich były „Uczucia i emocje się liczą – ankieta”, w której młodsi uczniowie poznali uczucia, jakie nam towarzyszą podczas konfliktu, starali się również zrozumieć jak radzić sobie na co dzień w trudnych sytuacjach. Kolejne tematy: „ Siła regionów – kampania promocyjna”, „Nasi sąsiedzi – akcja promująca kulturę mniejszości narodowych i etnicznych” dotyczyły naszego najbliższego otoczenia oraz państw sąsiadujących z Polską oraz mniejszości narodowych zamieszkujących nasze ziemie. Uczniowie klas ósmych przybliżyli słuchaczom historię, symbole oraz zabytki Skierniewic, zaprezentowali ciekawostki o imprezach oraz słynnych skierniewiczanach, zaprezentowali zarys najważniejszych wiadomości o naszych sąsiadach oraz przedstawili ich zwyczaje. Podczas prezentacji uczniowie klas młodszych nie tylko wiele się nauczyli, ale także doskonale się bawili podczas rozwiązywania interaktywnych gier i quizów.