ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z ZAKRESU EKOLOGII


Kategorie :

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z ZAKRESU EKOLOGII DOTYCZĄCE SMOGU I JEGO SKUTKÓW.  

W pierwszym semestrze w roku szkolnym 2023/2024  w ramach zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii zostały przeprowadzone w klasach 1-3 i oddziałach przedszkolnych pogadanki na temat smogu i jego skutków . Przedszkolaki i uczniowie poszczególnych klas   na początku zajęć rozwiązywały ekologiczne quizy i słuchali opowiadania pt. „Smog- co to za stwór?”. Następnie sprawdzały za pomocą kolorowych pasków bibuły, czym jest powietrze. Dzieci miały również okazję zobaczyć bajkę ,,O księciu i złym smogu”. Wszyscy uczestnicy zajęć w poszczególnych grupach wiekowych wykonały  plakat lub indywidualne prace plastyczne  pt. ,,Dbamy o ziemię” .Na koniec zajęć ułożyły ekologiczne sudoku. Uczniowie  bardzo chętnie brali  udział w zaproponowanych przez nauczyciela zajęciach.