Minecraft Education


Kategorie :

W grudniu i styczniu na lekcjach informatyki oraz zajęciach rozwijających kreatywność, uczniowie korzystali z udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i firmę Microsoft, wersji Minecraft Education. Gra przygotowuje uczniów do życia w świecie pełnym nowych technologii poprzez kształtowanie kompetencji przyszłości, rozwija umiejętności współpracy, rozwiązywania problemów oraz kodowania. Wspiera także rozwój różnych kompetencji m.in. pracę zespołową, komunikację, zarządzanie czasem i motywację wewnętrzną.

 Minecraft Education to edukacyjna wersja znanej i uwielbianej na całym świecie gry wideo. Teraz, w wyniku współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Microsoft w ramach programu Laboratoria Przyszłości, dostępna jest dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (od klasy 4) i ponadpodstawowych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Buduj z Minecraft Education, czyli Szkoła ucząca z Microsoft Education, to inicjatywa, dzięki której uzyskują oni bezpłatny dostęp do gotowych lekcji.