Samorząd Uczniowski 2023/2024


Categories :

Samorząd Uczniowski 2023/2024

Czas powitać przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, którzy sprawować będą swoje funkcje w roku szkolnym 2023/2024.

Przewodnicząca – Barbara Grzejszczak

Zastępca – Nikola Kopańska

Sekretarz – Zuzanna Grzywacz