Narodowe Czytanie


Categories :

Narodowe Czytanie

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do akcji Narodowego Czytania. Akcja ta polega na wspólnym czytaniu wybranej lektury, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą. W tym roku uczniowie naszej szkoły, wspólnie z Panią Dyrektor, czytali „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Odbyła się prezentacja fragmentów filmu, poznaliśmy krótką biografię autorki oraz genezę powieści. Każdy uczeń otrzymał pamiątkową pieczątkę, a także okolicznościową zakładkę.

Uczniowie pracowali pod opieką pani Martyny Chlebickiej i pani Aldony Zdun-Ozimowskiej.