Sprzątanie świata


Kategorie :

W dniu 21 września br. roku dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. A. Grabowskiego w Nowym Dworze wzięły udział w akcji „Sprzątanie świata”  organizowanej przez członków Szkolnego Koła Wolontariatu. Uczniowie wraz z przedszkolakami zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki, worki na śmieci i pozytywnie zmotywowani wzniosłym celem przedsięwzięcia wyruszyli spod budynku szkoły  i zajęli się oczyszczaniem przydzielonego im terenu. Pogoda dopisała, dzięki zacięciu i aktywnej postawie większości dzieci udało  się zebrać wiele worków śmieci, które następnie zostały złożone do odpowiednich pojemników. Za ciężką pracę wszystkim dziękujemy.

Udział naszych podopiecznych w akcji Sprzątanie Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.