List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023


Kategorie :

W załączeniu przekazujemy list Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023.

List Ministra Edukacji i Nauki