PRÓBNA EWAKUACJA W SZKOLE


Kategorie :

Dzisiaj  w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Brali w niej udział wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły. Sygnałem do rozpoczęcia ewakuacji był alarmowy dźwięk dzwonka. Wszystkie osoby przebywające w budynku szkoły, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuściły pomieszczenia wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i zebrały się w bezpiecznej od niego odległości na boisku szkolnym. Całość nadzorowała dyrektor szkoły. Ewakuacja przebiegła sprawnie wg określonych procedur, które obowiązkowo przypomina się każdego roku. Z procedurami również obowiązkowo zapoznawani są uczniowie lub przepisy te przypominają wychowawcy klas na godzinach wychowawczych.