Upominek na Dzień Mamy

Kategorie :

Uczniowie klasy 7 podczas zajęć rozwijających kreatywność z informatyki zaprojektowali na platformie Tinkercad zawieszkę z okazji Dnia Matki. Wykorzystując drukarkę 3D, zakupioną w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, wydrukowano wybrany projekt.