Przedszkolny Kącik Książek pt: „ Książka i ja”


Kategorie :

„Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą,

jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka,

oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie,

jest codzienne głośne czytanie…”

 

 

Dzieci od najmłodszych lat przejawiają zaciekawienie książką. Ma ono różny charakter, zależny od wieku i rozwoju psychicznego. Proces kształtowania postaw rozpoczyna się już od najmłodszych lat, dlatego jak najwcześniej należy kształcić u dzieci nawyk sięgania po książkę. Literatura dostarcza dziecku ciekawych przeżyć, rozwija wyobraźnię, kształtuje umiejętność współżycia i rozumienia ludzi, pozwala rozwijać i wzbogacać język, wiedzę i wzorce zachowań, wzmacnia samoocenę. Czytanie małemu dziecku stymuluje umysł i buduje skojarzenie czytania z przyjemnością, pozwala zrozumieć nie tylko świat, ale również samego siebie. Głośne czytanie uczy myślenia i poprawia umiejętność koncentracji, skupiania uwagi, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. Istotną jednak kwestią w dzisiejszym świecie jest fakt, iż dzięki czytaniu zapobiegamy uzależnieniu dzieci od telewizji i komputera, będąc źródłem atrakcyjnego sposobu na spędzanie wolnego czasu. Czytanie to także doskonała forma kontaktu z dzieckiem. Buduje więź, pozwala wspólnie przeżywać przygody, miło spędzać czas, jak również prowadzić rozmowy. Dziecko zadając pytania i analizując treści czytanych utworów wchodzi w świat emocji i wartości. Nie ma więc wątpliwości, że głośne czytanie dziecku przynosi wiele korzyści i jest wspaniałą inwestycją w rozwój młodego człowieka, która będzie procentować przez jego całe życie. Mając również na uwadze, że kontakt z książką rozwija ciekawość i wrażliwość dziecka oraz pobudza wyobraźnię, w naszym przedszkolu zorganizowany został przez bibliotekę szkolną Przedszkolny Kącik Książek pt: „ Książka i ja” W owym kąciku znajdowały się książki przyniesione przez dzieci z domu.  Rozpoczynając akcję nauczycielki wszystkich grup przedszkolnych przeprowadziły pogadankę z dziećmi na temat szanowania książek i zasad korzystania z kącika. Kącik usytuowany został na dolnym korytarzu i był dostępny dla wszystkich dzieci z naszej placówki.

Celem powstania Przedszkolnego Kącika pt. „ Książka i ja” było:

  • zachęcenie nauczycieli do codziennego czytania swoim dzieciom z grup przedszkolnych.
  • zachęcanie starszych kolegów i koleżanek do czytania dzieciom z przedszkola.
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  • rozwijanie wyobraźni dziecięcej
  • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.