Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego


Kategorie :

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało ono ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Jego głównym zadaniem jest ochrona różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. W tym wyjątkowym dniu w sposób szczególny przypominamy o konieczności troski o język ojczysty.

Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do uczczenia tego wspaniałego dnia. Na lekcjach języka polskiego poznali historię tego święta. Mogli również zmierzyć się z wieloma „językowymi łamańcami”, co przysporzyło im niemało problemów, ale i wiele świetnej zabawy. Tego dnia dużo rozmawialiśmy o języku polskim, jego historii i o tym, jak przez lata zmieniał się. Wspominaliśmy najwybitniejszych poetów i pisarzy, którzy z ogromnym zaangażowaniem dbali i dbają o piękno mowy polskiej.