REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/24


Kategorie :

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 rozpoczęła się w marcu (tj. od 13 marca 2023r. do 21 kwietnia 2023r.).

Z  wychowania przedszkolnego korzystają dzieci w  wieku 3-6 lat – z  tym że tzw. „zerówka” dla 6-latków jest obowiązkowa. Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o  kontynuowaniu edukacji ( https://spnowydwor.pl/wp-content/uploads/rekrutacja/przed_kontynuacja.pdf). Natomiast kiedy dziecko idzie po raz pierwszy do oddziału przedszkolnego, rodzic pobiera i wypełnia formularz zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego:  https://spnowydwor.pl/wp-content/uploads/rekrutacja/przed_wniosek.pdf.

Z kolei do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są: dzieci 7-letnie (rocznik 2016). Rodzic wypełnia formularz ze strony https://spnowydwor.pl/, w zakładce DLA RODZICÓW – Dokumenty dot. naboru znajduje się dokument REKRUTACJA KLASA 1 – KARTA ZGŁOSZENIA DO KL.1 (https://spnowydwor.pl/wp-content/uploads/rekrutacja/kl_1_wniosek.pdf). Wszystkie wypełnione zgłoszenia można przesłać on-line lub dostarczyć osobiście do szkoły.

Terminy zapisów dostępne są na stronie internetowej gminy i szkoły (formularze znajdują się na stronie internetowej szkoły https://spnowydwor.pl/,bądź u wychowawców).