Jasełka


Kategorie :

„Oto zwiastuję Wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu:
dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan.”

Łk 2,10-11

 

Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów pod opieką nauczycieli.
Uroczyste spotkanie wigilijne Pani Dyrektor Barbara Smolarek rozpoczęła od powitania zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów oraz odczytania fragmentu z Pisma Świętego o narodzeniu Jezusa. Po raz kolejny uczniowie zaprezentowali publiczności streszczenie historii przyjścia na świat Zbawiciela. Całość przedstawienia przeplatana była pięknymi, tradycyjnymi kolędami.

Do zrealizowania przedstawienia wykorzystano sprzęt audiowizualny pochodzący  z programu „Laboratoria Przyszłości”.