Międzynarodowy Dzień Wolontariusza


Kategorie :

5 grudnia w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w szkole wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu  wraz z członkami Szkolnego Koła PCK. Uczniowie przedstawili słuchającym kilka istotnych informacji dotyczących wolontariatu: m.in. czym jest wolontariat, jakie cechy posiada wolontariusz, co stanowi istotę pomagania drugiemu człowiekowi, jak możemy pomagać innym. Przedstawiono przeprowadzane przez członków koła  wolontariatu i PCK działania.
Na zakończenie uczniowie podziękowali wszystkim uczniom za zaangażowanie w przeprowadzanych akcjach i okazywane finansowe wsparcie, przekazywane dla potrzebujących. Zachęcali jednocześnie do dalszej współpracy i angażowania się w akcje pomocowe organizowane przez koło wolontariatu i PCK.