#SzkołaPamięta


Kategorie :

Akcja „SZKOŁA PAMIĘTA”

W ramach akcji  „SZKOŁA PAMIĘTA” 28 października 2022r. uczniowie naszej szkoły wraz
z opiekunami odwiedzili cmentarz parafialny w Starej Rawie. W tym dniu uczniowie naszej szkoły,
w tym członkowie Samorządu Uczniowskiego i szkolnego Koła Wolontariatu porządkowali alejki
i zapomniane groby. Na zakończenie prac porządkowych uczniowie zapalili znicze m.in. na grobie żołnierzy walczących o niepodległość naszej Ojczyzny, na grobach wieloletnich dyrektorów szkół
w Starej Rawie i Nowym Dworze. Odwiedziliśmy również grób Pani Dyrektor Haliny Bronowskiej, spoczywającej na cmentarzu w Jeruzalu.