List Ministra Edukacji i Nauki


Kategorie :

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. https://dokumenty.mein.gov.pl/e79af93c-e4a4-41ec-b796-c4a26ba27b3c/listzakonczenierokuszkolnego20212022.pdf