SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM HOSPICJUM


Kategorie :

W dniu 10 maja w naszej szkole odbyło się spotkanie członków Szkolnego Koła Wolontariatu oraz pozostałych uczniów klas V – VIII z Panią Marią Kamińską – pracownikiem Hospicjum Domowego im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom działalności hospicjum. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat charakteru pracy hospicjum, osób tam pracujących, posługi wolontariuszy, osób, którym pomoc jest udzielana. Poznali również historię powstania hospicjum i przeprowadzanych akcji na rzecz podopiecznych.  Pani Maria zachęcała uczniów do odważnego podejmowania działań na rzecz osób potrzebujących, zwracając uwagę na fakt, że dobro czynione drugiemu człowiekowi świadczy o „wielkości” naszego serca.