Akcja „ZAPOMNIANE GROBY”


Kategorie :

Akcja „ZAPOMNIANE GROBY”
W ramach akcji „Zapomniane groby” 29 października 2021r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami odwiedzili cmentarz parafialny w Starej Rawie. W tym dniu członkowie Samorządu Uczniowskiego i szkolnego Koła Wolontariatu porządkowali alejki i zapomniane groby. Na zakończenie prac porządkowych uczniowie zapalili znicze m.in. na grobie żołnierzy walczących o niepodległość naszej Ojczyzny, na grobach wieloletnich dyrektorów szkół w Starej Rawie i Nowym Dworze. Odwiedziliśmy również grób Pani Dyrektor Haliny Bronowskiej, spoczywającej na cmentarzu w Jeruzalu.