Dzień Edukacji Narodowej


Kategorie :

14 października 2021 r. w naszej szkole uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Na początku głos zabrała Pani Dyrektor, która serdecznie przywitała zaproszonych gości m.in. Wójta Gminy Nowy Kawęczyn, przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli, uczniów i przybyłych na tę uroczystość rodziców uczniów. Pani Dyrektor złożyła podziękowania nauczycielom za ich odpowiedzialną pracę i zaangażowanie. Podziękowała także pracownikom niepedagogicznym za okazywaną pomoc. Bardzo miłe słowa padły również w kierunku uczniów i rodziców.

Szczególny dzień przeżywali  uczniowie klasy pierwszej, ponieważ odbyło się ich ślubowanie. Pierwszoklasiści pod kierunkiem p. Bożeny Szkopińskiej zaprezentowały swoje talenty wokalne i recytatorskie, mówiły o szkole jako miejscu nauki i zabawy, odpowiednim zachowaniu, ojczyźnie, bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Uczniowie swobodnie i bez stresu poradzili sobie z pierwszym, publicznym wystąpieniem, za który otrzymali duże brawa od zgromadzonej publiczności. Podczas ceremonii  1 3 pierwszoklasistów, ubranych w stroje galowe i birety, w obecności dyrektora szkoły – pani Barbary Smolarek, wójta – pana Włodzimierza Cioka, wychowawcy, rodziców, zaproszonych gości, złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Mamy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które złożyli uczniowie klasy pierwszej, będą dla nich drogowskazem na dalsze lata nauki. Następnie pan wójt oraz dyrektor szkoły dokonali aktu pasowania na ucznia, wychowawczyni wręczyła pamiątkowe dyplomy, zaś uczniowie klasy drugiej przedstawili niespodziankę słowno-muzyczną dla uczniów klasy I oraz wręczyli im drobne upominki.  Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, dzieci z klasy I i II udały się na poczęstunek przygotowany przez rodziców i spędziły miłe chwile. Dzień ten na długo zapadnie w pamięci uczniów klasy I i ich rodziców.  Ostatnim etapem uroczystości był występ uczniów klasy VII, którzy pod kierunkiem Pani Elżbiety Bakalarskiej zaprezentowali program artystyczny. Na zakończenie akademii uczniowie klasy VII podziękowali nauczycielom za ich troskę i pomoc okazywaną każdego dnia.