„Jesteśmy różni – jesteśmy razem”


Kategorie :

Jesteśmy różni – jesteśmy razem”

 

W dniach 04-08.X.2021 r. w naszej szkole obchodzony był Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Hasło tegorocznej akcji brzmiało „Jesteśmy różni – jesteśmy razem”.

Uczniowie z klasy II i III ochoczo włączyli się do  tegorocznych obchodów wykonując różne zadania.

W pierwszych dniach uważnie wsłuchiwali się w treści czytanych przez starszych kolegów i koleżanki opowiadań, następnie z podanych zdań układali przebieg wydarzeń. W kolejnym dniu wszyscy przystąpili do przepisywania tekstu

z wieloma trudnościami ortograficznymi. Przepisywanie okazało się trudne, ponieważ tylko czworo uczniów przepisało bezbłędnie. Następnego dnia
z wielkim zapałem ilustrowali wybrane przez siebie wyrazy zgodne z zasadami ortografii. Z ilustrowanych wyrazów, powstały klasowe słowniki wyrazów
z trudną pisownią. Z pewnością będą wykorzystywane podczas codziennych zajęć dydaktycznych. W ostatnim dniu dzieci wzięły udział w konkursie pięknego czytania.

Do realizacji poszczególnych zadań przystąpili wszyscy uczniowie.

Za wykonanie zadań i osiągnięcie największych sukcesów uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami.