Egzamin na kartę rowerową


Kategorie :

W dniu 15.06.2021 r. uczniowie klasy IV i V przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.
Karta rowerowa jest bardzo ważnym momentem w wychowaniu komunikacyjnym. Formalnie potwierdza nabyte umiejętności teoretyczne i praktyczne, a otrzymujący ją uczeń staje się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Aby uzyskać kartę rowerową uczniowie musieli mieć ukończone 10 lat oraz zdać pozytywnie egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Test teoretyczny na kartę rowerową składał się z 25 pytań. Uczeń miał do wyboru 3 odpowiedzi, spośród których prawidłowa jest jedna. Zakres merytoryczny pytań obejmował wiedzę o zasadach ruchu drogowego oraz znajomość wszystkich znaków drogowych. Uczniowie musieli również wykazać się wiedzą dotyczącą udzielania pierwszej pomocy. Aby uzyskać wynik pozytywny, osoba ubiegająca się o kartę rowerową musiała uzyskać co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi. Egzamin praktyczny obejmował przygotowanie roweru do jazdy, jazdę rowerem na wprost oraz inne manewry takie jak zmienianie pasa ruchu, ósemka, slalom, a także hamowanie w polu końcowym. Organizacja egzaminu w szkole możliwa była dzięki współpracy z Komendą Miejską Policji w Skierniewicach.
Wszystkim uczniom, którzy zdali egzamin na kartę rowerową gratulujemy!