Akcja „Tydzień ulgi”


Kategorie :

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej, nasza szkoła mając na uwadze komfort psychiczny uczniów włączyła się w ogólnopolską akcję „Tydzień ulgi”. W dniach 17-21.05. 2021 r. nie będą odbywać się kartkówki, sprawdziany, odpowiedzi ustne na ocenę. Stawiamy na odbudowanie relacji między uczniami, uczniami a nauczycielami.