Ważne daty


Kategorie :

22. 12. 2020 r.  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.12.2020 r. – 31.12.2020 r. Zimowa przerwa świąteczna

4.01.2021 r. – 17.01.2021 r. Ferie zimowe

18.01.2021 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych po przerwie świątecznej i feriach

22.01.2021 r. Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych

26.01.2020 r. Zebranie z rodzicami / Początek II semestru