Dzień Wolontariusza


Kategorie :

Każdego roku 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
W szkole wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu zazwyczaj świętowali ten dzień poprzez przygotowywanie okolicznościowego apelu oraz przeprowadzanie towarzyszącej temu dniowi akcji – Dzień Dobrych Uczynków. W tym roku wobec zaistniałej sytuacji epidemiologicznej i prowadzonemu nauczaniu zdalnemu, upamiętnienie tego dnia przebiegało w nieco innej formie – dostosowanej do zaistniałych warunków. Wolontariusze przygotowali prezentację multimedialną oraz „wirtualne kartki” w formie plików mp4. „Wirtualne kartki” były nawiązaniem do akcji „Dzień dobrych uczynków”, który przebiegał pod hasłem „Dobre słowo dla Ciebie”. Były one przesłane przez wolontariuszy do wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły. W prezentacji przedstawiono datę powstania Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, cele, istotę pracy wolontariatu, przypomniano podejmowane przez członków koła działania, wykorzystując aktualne i archiwalne zdjęcia. Podziękowano za ich pracę oraz przedstawiono planowane akcje, zachęcając wszystkich uczniów do wzięcia udziału. Prezentację wychowawcy klas udostępniali podczas lekcji wychowawczych.

Opiekun: p. Monika Tkaczyk