Projekt Zdalna Szkoła +


Kategorie :

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze otrzymała 3 laptopy  dla uczniów i  nauczycieli w ramach projektu
o nazwie „Zdalna Szkoła + ( 2 edycja) – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 r.