Autobus szkolny – 1.09.2020

Kategorie :

Przywóz dzieci do szkoły – 01.09.2020

Godz.

Miejscowość

7.50

Nowy Kawęczyn –krzyżówka

7.55

Kawęczyn B

7.55

Marianów

8.00

Zglinna Duża

8.05

Zglinna Mała

8.10

Kwasowiec

8.12

Marianów

8.14

Dukaczew

8.15

Nowy Dwór Parcela

 

8.20

 

Nowy Dwór szkoła

8.25

Nowy Dwór Instytut

8.30

Kaczorów

8.35

Kolonia Starorawska

8.37

Stara Rawa

8.40

Doleck

8.42

Esterka

8.45

Dzwonkowice

8.50

Nowy Dwór – szkoła

9.00

Nowy Kawęczyn