PODSUMOWANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ


Kategorie :

W ubiegłym tygodniu nauczyciel w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i kreatywność , p. Daria Kaczyńska, podsumowała wraz uczniami klasy szóstej zajęcia doświadczalne, które odbywały się w tym roku szkolnym w ramach innowacji pedagogicznej 'Od planowania do działania’. Innowacja „ Od planowania do działania” ,była odpowiedzią na zapotrzebowanie wśród uczniów zajęć praktycznych z biologii, opartych na zdobytej wiedzy teoretycznej,

a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym, zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. W każdą środę, uczniowie klasy szóstej omawiali wybrane zagadnienie teoretyczne, po czym potwierdzali je, prowadząc eksperymenty i obserwując ich efekty. Pani Kaczyńska uwzględniła w innowacji kilka, ważnych bloków tematycznych:

1.Komórkowe procesy-komórkowy świat

2.Wiem,co jem

3.Kolorowa biologia

4.Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka

5.Ekologia

W ramach powyższych bloków młodzi badacze zetknęli się w sposób doświadczalny z osmoza,dyfuzją, denaturacją białek oraz tropizmem występującym u roślin. Na zajęciach przeprowadzona została chromatografia barwników roślinnych, zbadane także zostały produkty fermentacji oraz poziom stężenia glukozy w produktach spożywczych.

Gdy z powodu pandemii wdrożono zdalne nauczanie p. Kaczyńska postanowiła wykorzystać samodzielność uczniów, którą nabyli od września na zajęciach kreatywnych. Chętni, młodzi badacze, pod kierunkiem nauczyciela, prowadzili proste doświadczenia w domu, opisywali je także, wykorzystując zagadnienia problemu badawczego, hipotezy i wniosków. Swoje obserwacje w formie fotografii udostępniali na zajęciach kreatywnych, na których omawiali wnioski płynące z doświadczenia.

Podsumowanie innowacji pedagogicznej zaangażowało każdego ucznia klasy VI. Wszyscy mieli stworzyć krótką prezentację multimedialną wybranych eksperymentów, przeprowadzonych od września 2019. Efekty kilku z nich prezentujemy poniżej. Zobaczcie sami!

Zajęcia 'Od planowania do działania’ stały się inspiracją do samodzielnego badania świata.

Wdrożenie pracy metodą eksperymentalną w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną, ugruntowało wiedzę ucznia dotyczącą wielu działów z biologii.

Zapoznanie z technikami wykonywania obserwacji, doświadczeń i pomiarów spowodowało, że uczniowie podczas doświadczeń czuli się swobodnie, mimowolnie przyswajając nazwy sprzętu laboratoryjnego.[Best_Wordpress_Gallery id=”167″ gal_title=”innowacje20″]