Procedury bezpieczeństwa – organizacja pracy biblioteki


Kategorie :

Procedury bezpieczeństwa – organizacja pracy biblioteki

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY W NOWYM DWORZE W RAMACH ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY ODDAWANIU WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK :

 1. Bibliotekarz za pośrednictwem wychowawcy prosi uczniów o zwrot wypożyczonych książek, które powinny być oddane do biblioteki.
 2. Uczniowie przychodzą do szkoły w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie, podanym za pośrednictwem wychowawcy.
 3. Uczniowie przychodzą w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach i zostawiają książki w pudełku ustawionym przy wejściu do szkoły.
 4. Przynoszone książki zapakowane są w szczelnie zamkniętą torbę foliową/worek foliowy. Na worku umieszczają wyklejkę informacyjną: imię, nazwisko, klasa.
 5. Książki zagubione lub zniszczone uczniowie zobowiązani są odkupić w terminie do 10 czerwca.
 6. Uczniowie odkładają książki do pudła w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza. Zdane książki podlegają 4 – dniowej kwarantannie. Po tym czasie bibliotekarz rozpakowuje torby.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY ODDAWANIU PODRĘCZNIKÓW

 1. Uczniowie przychodzą w wyznaczonym przez bibliotekarzy terminie, podanym za pośrednictwem wychowawców klas.
 2. W bibliotece może przebywać tylko jeden uczeń, pozostali czekają przed biblioteką zachowując 2 m odległości od siebie.
 3. Uczniowie przychodzą w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach, zachowując dwumetrową odległość od bibliotekarza, który również ma maseczkę ochronną i rękawiczki, przy wejściu i wyjściu dezynfekują ręce.
 4. Godziny pracy biblioteki podane będą  przez wychowawców klas oraz na stronie internetowej  szkoły.
 5. Przynoszą ze sobą cały komplet podręczników.
 6.  Podręczniki zapakowane są w szczelnie zamkniętą torbę foliową/worek foliowy. Na worku umieszczają wyklejkę informacyjną. Informacje na wyklejce: imię, nazwisko, klasa, nazwa i numer podręcznika brakującego lub zniszczonego.
 7. Podręczniki zagubione lub zniszczone uczniowie zobowiązani są odkupić w terminie do 10 czerwca. Odkupione podręczniki należy zwrócić do biblioteki w podanym terminie.
 8. Uczniowie odkładają pakiet na podłogę w bibliotece, w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza. Zdane podręczniki podlegają 4 – dniowej kwarantannie. Po tym czasie bibliotekarz rozpakowuje pakiety.
 9. Po zdaniu podręczników przez uczniów i wyjściu bibliotekarza z biblioteki pomieszczenie jest wietrzone oraz odkażone środkami dezynfekującymi.