Konkurs bożonarodzeniowy

Kategorie :

KONKURS BOŻONARODZENIOWY

Zapraszamy do udziału w konkursie bożonarodzeniowym przebiegającym w dwóch kategoriach wiekowych:

– oddziały przedszkolne – „ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY”

– klasy I – VIII – „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 • refleksja nad Świętami Bożego Narodzenia, ich symboliką i znaczeniem,
 • rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.

Prace należy wykonać do 13 grudnia 2019r.

REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

Uczestnicy: Uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze

Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 • refleksja nad Świętami Bożego Narodzenia, ich symboliką i znaczeniem,
 • rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.

Ogólne zasady konkursu:

 1. Prace konkursowe – należy dostarczyć do p.Moniki Tkaczyk lub do wychowawców grup (uczniowie oddziałów przedszkolnych) do dnia

13 grudnia 2019r.

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu
  i publikacjach wraz z informacją o konkursie.
 2. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z uznaniem zasad konkursu.
 3. Wręczenie nagród nastąpi w szkole 20 grudnia 2019r.
 4. Prace będą prezentowane w szkole.

Organizacja konkursu:

 • uczniowie oddziałów przedszkolnych wykonują anioła (forma przestrzenna – np. papier, masa solna).
 • klas I – VIII wykonują szopkę bożonarodzeniową – w formie przestrzennej; technika wykonania pracy i wielkość dowolna; praca może być wykonana indywidualnie lub przez rodzeństwo,
 • każda praca powinna być opisana: imię, nazwisko i klasa autora pracy

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy i oceny celujące z religii.

Kryteria oceniania:

 • zgodność pracy z tematem;
 • samodzielność wykonania pracy;
 • wartość artystyczna;
 • estetyka.