mLegitymacja

mlegitymacja

Kategorie :

Nasza placówka przystąpiła do projektu mLegitymacja. Projekt „Wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko podczas kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina. mLegitymacja daje prawo do otrzymania dodatkowych, przysługujących uczniom, zniżek. Jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.”

mLegitymacja nie jest obowiązkowa, uczniowie, którzy będą chcieli mieć taką legitymację poprzez swoich rodziców powinni wyrazić taką chęć (w związku z tym, że uczniowie nie są pełnoletni). Uczniowie zgłaszając się do mlegitymacji, nie tracą jednak tej papierowej, mogą korzystać z nich wymiennie. mlegitymacja może być zainstalowana dla ucznia na jednym urządzeniu mobilnym ( telefon rodzica bądź ucznia)z oprogramowaniem Android. Na potrzeby legitymacji uczeń musi posiadać również zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej. Proszę o zapoznanie się z regulaminem mLegitymacji, który znajduje się na stronie szkoły w zakładce – dla rodziców.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z Dyrektorem szkoły w celu wystąpienia z prośbą o wydanie legitymacji, natomiast jeśli chodzi o szczegóły techniczne z administratorem mLegitymacji w naszej szkole – p. K. Rużańską.

[Best_Wordpress_Gallery id=”54″ gal_title=”mlegitymacja_20″]