Zebrania szkolne

Zebrania z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021
 
godz. 16:00

 

14.09.2020r. (poniedziałek kl. I – III)

15.09.2020 r. ( wtorek kl. IV – VIII)

29.10.2020r. (czwartek)

16.12.2020r. (środa)

28.01.2021r. (czwartek) – półroczne

23.03.2021r. (wtorek)

24.05.2021r. (poniedziałek)