Samorząd uczniowski

 

Przewodnicząca Nikola Długosz
Zastępca Wiktoria Tomaszewska
Skarbnik Julia Nagórka
Członkowie

Dorian Studniarek

Zuzanna Grzywacz

Opiekunowie samorądu

Pani Angelika Tuka

Pan Artur Osadowski