Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

059 2977 0005 0202 7179 2004 0001

Przewodnicząca Pani Urszula Rdzanowska
Zastępca przewodniczącego Pan Artur Pijanka
Sekretarz Pani Justyna Kowalczyk
Skarbnik Pani Edyta Czerwińska-Jaroń
Komisja rewizyjna Pani Małgorzata Jakubik
Pan Paweł Grzywacz
Członkowie Pani Marzena Bujanowicz
  Pani Monika Dębska
  Pani Angelika Zima
  Pani Martyna Okońska
  Pani Donata Bogusławska