Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

05 9297 0005 0202 7179 2004 0001

Przewodnicząca Pani Małgorzata Markiewicz
Zastępca przewodniczącego Pan Paweł Bogulewski
Sekretarz Pan Przemysław Sujka
Skarbnik Pani Dominika Tręboszka
Członkowie Pani Urszula Rdzanowska
  Pani Agnieszka Długosz