Rada rodziców

Numer konta Rady Rodziców

05 9297 0005 0202 7179 2004 0001

Przewodnicząca Pani Małgorzata Markiewicz
Zastępca przewodniczącego Pan Paweł Bogulewski
Sekretarz Pani Dominika Tręboszka
Skarbnik Pani Monika Dębska
Członkowie Pani Katarzyna Jaroń
  Pani Angelika Zima

KOMISJA REWIZYJNA

Pani Joanna Walendzik

Pani Aneta Stopińska