kalendarz roku

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego

w Nowym Dworze

1.         Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 1 września 2022r.-zgodnie z harmonogramem
2.         Posiedzenie Rady Pedagogicznej 15 wrzesień 2022r. (czwartek ) – godz.15:30
3.         Spotkanie  z rodzicami uczniów  (ogólne z dyrektorem i wychowawcami) 15 września 2022r. (czwartek)

godz. 1700– spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730– spotkanie z wychowawcami
i nauczycielami

4.         Święto szkoły:

  • Święto Edukacji Narodowej
  • Ślubowanie  I SP

·         Dzień papieski

14 października 2022r. (piątek)

5.         Spotkanie wychowawców i nauczycieli
z rodzicami w połowie I półrocze.
26 października 2022r. godz.1700

 spotkanie z wychowawcami i rozmowy indywidualne z nauczycielami

6.         Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2022/2023  16 grudnia 2022r. (piątek) godz. 17:00- spotkanie z wychowawcami  i rozmowy indywidualne z nauczycielami
7.         Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia2022r.- 31 grudnia 2022r.

 

8.         Klasyfikacja uczniów za I półrocze nauki-posiedzenie Rady Pedagogicznej 11  stycznia 2023r. godz. 1530 (środa)
9.         Spotkania z rodzicami   – osiągnięcia uczniów za I półrocze 2022/2023 12 stycznia2023r. (czwartek)

godz. 1700– spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730– spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami

10.     Podsumowanie I półrocza- posiedzenie analityczne Rady Pedagogicznej 7 lutego 2023r. (wtorek) – godz.1600
11.     Zabawa choinkowo-noworoczna 14 stycznia 2023r. (sobota)
12.     Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2023r.
13.     Rekolekcje wielkopostne  
14.     Spotkanie wychowawców i nauczycieli 31 marca 2023 godz. 17:00– spotkanie z wychowawcami  i rozmowy indywidualne z nauczycielami
15.     Wiosenna przerwa świąteczna 6- 11 kwietnia 2023r.

 

16.     Egzamin dla klasy VIII 23.05.2023 – godz. 9:00 – j. polski

24.05.2023 – godz. 9:00 – matematyka

25.05.2023 – godz. 9:00 – j. angielski

17.     Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2022/2023  Do 16 maja 2023r.
18.     Spotkanie wychowawców i nauczycieli

z rodzicami w  II półroczu 2022/2023

(w tym przekazanie informacji
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2022/2023)

19 maja 2023r. (czwartek ) 

godz. 1700– spotkanie ogólne z dyrektorem

godz. 1730– spotkanie z wychowawcami
i rozmowy indywidualne z nauczycielami

19.     Klasyfikacja roczna uczniów- posiedzenie Rady Pedagogicznej 19 czerwca 2023r. (poniedziałek) godz.1500
20.     Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 23 czerwca 2023r.(piątek)
21.     Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023- posiedzenie analityczne Rady Pedagogicznej 27 czerwca 2023r. (wtorek) godz.1000
22.     Ogłoszenie wyników  egzaminu ósmoklasisty 3 lipca 2023r.