Dni wolne od zajęć dydaktycznych

DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO
2021/2022

 


Zarządzenie dyrektora Nr 2/2021/2022
z dnia 14. 12.2021 roku

w sprawie dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603, Dz. U. z 2019 r. poz. 318 i 1093)

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze  zarządza co następuje:

1. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w dniu 15 września 2021 r. ustala w roku szkolnym 2021/2022 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wyrównawczych

15 października 2021 r. ( piątek)

12 listopada 2021r. (piątek – dzień po Święcie Niepodległości )

24, 25, 26 maja  2022r.
(wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasisty)
02.05. 2022 r. ( poniedziałek) – po Święcie Pracy

                                   17.06. 2022 ( piątek) – po Bożym Ciele

 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor szkoły:

Barbara Smolarek