Dni wolne od zajęć dydaktycznych

   

DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO
2020/2021

 


Zarządzenie dyrektora Nr 3/2020/2021
z dnia 15.09.2020 roku

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603, Dz. U. z 2019 r. poz. 318 i 1093)

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze  zarządza co następuje:

1. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w dniu 15 września 2020 r. ustala w roku szkolnym 2020/2021 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno –  wychowawczych:

4, 5 stycznia 2021r. (poniedziałek, wtorek)

4 czerwca 2021 r. (piątek po Bożym Ciele)

25, 26, 27 maja  2021r.
(wtorek, środa, czwartek – egzamin ósmoklasisty)

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   


Dyrektor szkoły:

Barbara Smolarek