Formularz rekrutacji

Formularz rekrutacji kandydata
Formularz rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze w roku szkolnym 2022/2023.