GÓRA GROSZA


Drodzy Rodzice Uczniowie, Nauczyciele

Już po raz XXIII Towarzystwo Nasz Dom  organizuje ogólnopolską akcję Góra Grosza !

Celem akcji jest:

 – zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w placówkach w całej Polsce od dnia 01.11.2022 do 28.02.2023r. Przekazywanie paczek z policzonymi i posegregowanymi  monetami do Urzędów Pocztowych nastąpi do 31.03.2023r.

W naszej placówce Akcja prowadzona będzie we wszystkich grupach. Monety groszowe (od 1 gr. do 5 zł) dzieci wrzucają do oznakowanego pojemnika w grupie. 

Zachęcamy państwa do przyłączenia się do naszej zbiórki monet.

Uczniowie i przedszkolaki  nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.