„Dbamy o czyste powietrze”


Kategorie :

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas I-III przystąpili do realizacji  przedsięwzięć związanych ze skutkami zanieczyszczeń powietrza, ich powstawaniu oraz sposobów na dbanie o  jego czystość. Zajęcia miały na celu wzbogacenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia dymów, określenia ich rodzajów oraz przyczyn ich powstawania. Podczas tych zajęć dzieci obejrzały przygotowane prezentacje multimedialne pt; „Dymy” , „Smok czy smog”, które uświadomiły im  jakie czynniki sprzyjają  powstawaniu zanieczyszczeń  powietrza wywołane działalnością człowieka. Poznały też różnicę między ,,smogiem”, a ,,smokiem”. Podsumowaniem poznanych  wiadomości był konkurs plastyczny pt. „Dbamy o czyste powietrze”. Zadaniem konkursu było wykonanie plakatu ilustrującego skutki zanieczyszczeń                  i  sposoby, którymi każdy z nas może pozytywnie wpływać na jakość powietrza i przyczyniać się do zmniejszenia stopnia jego zanieczyszczenia.

Szczególną pomysłowością w wykonaniu prac wykazali się :

Aleksander Gajda- I miejsce,

Olaf Studniarek- II miejsce,

Sandra Dudek – III miejsce,

oraz Magdalena Sujka i Zofia Walendzik , które otrzymały wyróżnienie.

Reasumując cykl zajęć uczniowie wysunęli następujące  wnioski :

  1. Smog jest szkodliwym zanieczyszczenie powietrza, powstałym w wyniku działalności człowieka.
  2. Główną przyczyną powstawania smogu jest dogrzewanie  nieocieplonych domów jednorodzinnych, w sezonie jesienno-zimowym niskiej jakości paliwem.
  3. Smog negatywnie wpływa na nasze zdrowie zwiększając ryzyko występowania wielu chorób i niszcząc otaczające nas środowisko.

Działania realizowane były również  poprzez korelację treści z programem „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.