Categories :
Dziękujemy uczniom klasy drugiej Szkoły Filialnej w Luboczy, którzy z wychowawczynią Panią Mariolą Kraszewską nominowali nas do akcji “Pajacyki dla Zosi”. Oczywiście przystępujemy do pomocy i nominujemy oddziały przedszkolne naszej szkoły oraz uczniów klas IV-VIII. Podejmujemy wyzwanie i skaczemy 15 pajacyków.
Wychowawczynie klas I-III.

<