KONKURS RELIGIJNY

fatima

KONKURS RÓŻAŃCOWY

Zapraszamy do udziału w konkursie różańcowym przebiegającym w dwóch kategoriach wiekowych:

– klasy I – III – „NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC”

– klasy IV – VIII – „TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE”

Cele konkursu:

 • zachęcenie dogłębszego poznawania modlitwy różańcowej,
 • rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.

Ogólne zasady konkursu:

 1. Prace konkursowe – należy dostarczyć do katechetki Pani Moniki Tkaczyk
  do dnia 26 października 2019r.
 2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją  o konkursie.
 3. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z uznaniem zasad konkursu.
 4. Wręczenie nagród nastąpi w szkole 30 października 2019r.
 5. Prace będą prezentowane w szkole i stronie internetowej szkoły.

Organizacja konkursu:

 • Kategoria:

– uczniowie klas I – III – wykonanie różańca (dowolność w wyborze materiału)

– uczniowie klas IV – VIII- wykonanie pracy plastycznej wybranej tajemnicy różańcowej(wielkość i technika dowolna)

każda praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa autora pracy

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe; wszyscy uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy i cząstkowe oceny celujące z religii

REGULAMIN KONKURSU
DLA UCZNIÓW KLAS I – III

 

„NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC”

 

Październik jest miesiącem modlitwy z różańcem.

W celu zaangażowania jak najliczniejszej rzeszy uczniów i jeszcze głębszego przeżywania modlitwy różańcowej w kościele, a także w naszych rodzinnych domach, zapraszamy do konkursu na wykonanie najpiękniejszego różańca.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Różańce mogą być wykonane dowolną techniką.
 2. Zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze materiały i pomysły na wykonanie różańca (np. muszelki, fasolki, masę solną, chrupki, koraliki oraz wiele innych). Liczymy na oryginalność i pomysłowość.
 3. Praca powinna być podpisana: imię, nazwisko, klasa.
 4. Różańce należy dostarczyć do p.Moniki Tkaczyk do 26 października 2019r.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w szkole 30 października 2019r.
 6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i cząstkowe oceny celujące
z religii.

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją
  o konkursie.
 2. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu.

Wykonane różańce będą prezentowane w szkole i stronie internetowej szkoły.

Uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział w nabożeństwach różańcowych zaowocował w naszym codziennym życiu – umiłowaniem oraz częstym
i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej.

REGULAMIN KONKURSU
DLA UCZNIÓW KLAS  IV – VIII

 

„TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE”

Październik jest miesiącem modlitwy z różańcem.

W celu zaangażowania jak najliczniejszej rzeszy uczniów i jeszcze głębszego przeżywania modlitwy różańcowej w kościele, a także
w naszych rodzinnych domach, zapraszamy do konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wybraną tajemnicę różańcową.
 2. Praca może być wykonana dowolną techniką.
 3. Wielkość pracy minimum format A4.
 4. Prace należy dostarczyć do p.Moniki Tkaczyk do 26 października 2019r.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w szkole
  30 października 2019r.
 6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy
i cząstkowe oceny celujące z religii.

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu
  i publikacjach wraz z informacją o konkursie.
 2. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu.

Wykonane prace będą prezentowane w szkole i stronie internetowej szkoły.

Uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział
w nabożeństwach różańcowych zaowocował w naszym codziennym życiu – umiłowaniem oraz częstym i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *